Diagnoza

SPEKTRUM AUTYZMU

W NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ SPEKTRUM W WIRACH

W jakim celu wykonuje się diagnozę?

Celem diagnozy jest ocena funkcjonowania dziecka w oparciu o narzędzia diagnostyczne, wywiad i obserwacje własne, które pozwolą na postawienie diagnozy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich wykluczenie.

zespół diagnozujący

dr Wojciech Strzelecki

Psycholog Diagnosta

Piotr Mielcarek

Psychiatra Diagnosta

Marta Mikołajczyk

Pedagożka Diagnostka

dr Anna Kostiukow

Fizjoterapeutka Diagnostka

Etapy diagnozy

Zespołowa Diagnoza Spektrum Autyzmu składa się z następujących etapów:

1. Wywiad ontogenetyczny z Rodzicami ok. 1,5 – 2,5h – bez obecności Dziecka (I WIZYTA)

2. Badanie Dziecka przy użyciu zwalidowanych prób i narzędzi diagnostycznych ok. 2-3h (II WIZYTA)

3. Ocena psychologiczna z wykorzystaniem odpowiednich kwestionariuszy ok. 1h

4. Analiza nagrań filmowych

5. Analiza dostarczonej dokumentacji

6. Omówienie wyników diagnozy, przygotowanie szczegółowego opisu funkcjonowania Dziecka

7. Konsultacja psychiatryczna i przekazanie wyniku diagnozy (III WIZYTA)

Chcesz zapisać swoje dziecko na diagnozę?

Skontaktuj się z nami!
????453 695 714
albo odwiedź nas na miejscu ????‍♀️
???? ul. Komornicka 89, Wiry k. Poznania