Edukacja

 konferencja

autyzm w domu i w szkole

VI Konferencja

„Autyzm w domu i w szkole”

Jesteśmy ogromnie dumni, że po raz szósty organizujemy konferencje  „Autyzm w domu i szkole”, w której wezmą udział specjaliści, rodzice oraz wszystkie osoby z całej Polski zainteresowane tematem spektrum autyzmu.

Data: 22.10.2024r.
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

I. Informacje o opłatach:
– Nauczyciel – 200 zł
– Teraupeuta – 200 zł
– Rodzic – 50 zł
– Student UMP – bezpłatnie (ilość miejsc ograniczona)

II. Wpłat należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, Autyzm2024

III. Rezygnacja z uczestnictwa:
Do 30.09.2024 – zwrot pełnej opłaty
Po 01.10.2024 – brak zwrotu opłaty

Wszystkie rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

IV. Faktury:

1. Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl

2. Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur – zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

3. Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem: konferencje@ump.edu.pl

V. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
tel. 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

organizatorzy

Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne Spektrum Autyzmu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

partnerzy

sponsorem konferencji jest …

Program konferencji dostępny już w krótce…

Zapraszamy do obejrzenia wykładów z  zeszłorocznej konferencji