Kim jesteśmy? Jak działamy?

Jesteśmy terapeutami, nauczycielami, wykładowcami, naukowcami i praktykami związanymi z najlepszymi polskimi uczelniami (takimi jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), z placówkami szkolno-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne (w tym głównie osoby z autyzmem)- z fundacjami, stowarzyszeniami, grupami formalnymi itp.

Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z autyzmem, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD, oraz przede wszystkim na rzecz samych dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadamy szerokie kierunkowe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem, oraz jego otoczeniem.

Prowadzimy kursy, szkolenia, konsultacje, edukujemy nauczycieli / terapeutów. Kierujemy grupami wsparcia dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu. Wspieramy instytucje kształcące osoby z autyzmem. Prowadzimy badania naukowe w zakresie zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu oraz proponujemy rozwiązania terapeutyczne.

Naszą misją jest całościowe, wielokierunkowe wsparcie potencjału rozwojowego dziecka ze spektrum autyzmu.