spektrum autyzmu

Dla Nas Każde Dziecko Jest Wyjątkowe

Spektrum autyzmu

Dla Nas Każde Dziecko Jest Wyjątkowe

Spektrum autyzmu

Dla Nas Każde Dziecko Jest Wyjątkowe

KIM JESTEŚMY? 

Jesteśmy terapeutami, nauczycielami, wykładowcami, naukowcami i praktykami związanymi z najlepszymi polskimi uczelniami (takimi jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), z placówkami szkolno-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne (w tym głównie osoby z autyzmem)- z fundacjami, stowarzyszeniami, grupami formalnymi itp.

Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z autyzmem, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD oraz przede wszystkim na rzecz samych dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadamy szerokie kierunkowe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem oraz jego otoczeniem.

JAK DZIAŁAMY?

Prowadzimy kursy, szkolenia, konsultacje, edukujemy nauczycieli / terapeutów. Kierujemy grupami wsparcia dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu. Wspieramy instytucje kształcące osoby z autyzmem. Prowadzimy badania naukowe w zakresie zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu oraz proponujemy rozwiązania terapeutyczne.

Naszą misją jest całościowe, wielokierunkowe wsparcie potencjału rozwojowego dziecka ze spektrum autyzmu.

Odwiedź nas na Facebook’u