Fundacja

nasza fundacja…

Powstała z myślą o tym, aby pomóc jeszcze większej liczbie dzieci,            dbając o to, aby każda terapia była prowadzona przez najlepszych specjalistów w odpowiednich warunkach.

Każdego dnia tworzymy plany, pomysły, aby jak najlepiej otoczyć odpowiednim wsparciem rodziny dzieci ze spektrum autyzmu.

 

zarząd

dr Anna Kostiukow

Prezeska Fundacji

Monika Szelągiewicz

Wiceprezeska Fundacji

współpraca

Wszystkie działania opieramy na współpracy.

Doceniamy wiedzę i doświadczenie innych ludzi. Szanujemy siebie nawzajem.

Jeśli czujesz, że jest ci bliska nasza filozofia działania zapraszamy do naszego zespołu!

nasze cele

Udzielanie fachowej pomocy w leczeniu oraz w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, szczególnie OSOBOM Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, w tym również z zaburzeniami współistniejącymi, osobom chorym, zależnym, z niepełnosprawnościami (dzieciom, dorosłym), jak również działania na rzecz edukacji, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a także przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

nasze założenia

– organizowanie i finansowanie opieki społecznej, usług medycznych, terapii, edukacji i rehabilitacji dla PODOPIECZNYCH FUNDACJI, 

– wsparcie PODOPIECZNYCH FUNDACJI, zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym,

– zapewnienie edukacji, integracji i aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej PODOPIECZNYCH FUNDACJI,

– organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla PODOPIECZNYCH FUNDACJI,

– prowadzenie treningów umiejętności społecznych mających na celu usamodzielnienie PODOPIECZNYCH FUNDACJI,

Chcesz zapisać swoje dziecko do naszej Fundacji?

Wypełnij formularz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8 + 15 =

Zostań wolontariuszem naszej fundacji

Wypełnij formularz i wyślij na adres biuro@autyzm-spektrum.pl

Wystarczy, że robiąc zakupy online zrobisz je razem z FaniMani.pl, zapłacisz za zamówienie tyle co zawsze, a do nas trafi określony % wartości Twoich zakupów!

Datki na fundację

FUNDACJA SPEKTRUM AUTYZMU    UL. KOMORNICKA 89, 62-051 WIRY

NIP: 7831897373 | REGON: 527674561

NUMER KONTA: 78 1020 4027 0000 1202 1933 6945

Przelew tytułem: „Przelew na cele Statutowe Fundacji”